Biz Kimiz?

Halkın Doktorları, bir grup sağlık emekçisi ve öğrencisinin bir araya gelmesiyle Ocak 2013’te yola koyuldu. Kendi adını taşıyan internet sitesinde ve çeşitli platformlarda sağlık sistemi üzerine düzenli olarak yazılar yayınlamaya başladı. AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte hızla uygulamaya konulan neoliberal politikalar sonucunda sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarının felç olması, piyasalaştırmanın toplum sağlığında yarattığı olumsuz etkiler ve tehlikeler üzerine çalışmalar yaptı. Sağlık hizmet sunumunda örgütlenen gericilik, savaş koşullarının ve olağanüstü durumların toplum sağlığında yarattığı yıkıcı etkiler, sağlık hizmetlerinde giderek artan cepten ödemelerin ve “paran kadar sağlık” anlayışının yarattığı tehlike ve sorunlar, sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikler, sağlıkta artan şiddet Halkın Doktorları’nın temel çalışma başlıklarını oluşturdu. Haziran Direnişi’nde revirlerinin kurulması ve idame ettirilmesi, ilk yardım eğitimi, sistematik polis şiddetin reddedilmesi, şiddete uğrayan direnişçilerin rehabilitasyonu ve ilgili bilimsel verilerin derlenmesi başlıklarında çalışmalar yaptılar.

Halkın Doktorları, piyasacılığa ve gericiliğe teslim olmayan, toplumcu ve bilimsel bir sağlık anlayışında ısrar eden sağlık emekçilerinin bir araya gelmesiyle tekrar ayağa kalkıyor. Sağlık hizmetlerinin neoliberal politikalardan geri dönüşsüz biçimde arındırılması ve kamucu bir sağlık sisteminin oluşturulması, şarlatanlık ve hurafeden uzak tam anlamıyla bilimsel bir tıp yaklaşımının geliştirilmesi, halkın sağlığıyla doğrudan bağlantılı olan toplumsal yaşamdaki eşitsizliklerin ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması, şiddet tehlikesi olmadan güven içinde çalışabileceğimiz ortamların oluşturulması için faaliyetlerine devam ediyor.

Ülkemizin üzerine çökmüş karanlığa karşı en başından beri beyaz önlükleriyle mücadele veren, “İstanköylü Hipokrat’tan, Bergamalı Galen’den bu yana binlerce yıldır bu topraklardayız” diyen Halkın Doktorları halkın sağlığı için yeniden yola çıkıyor. Haziran Direnişi’nden bildiğimiz, en zor koşullarda bile yeniden başlayabilecek cüreti ve inadı bize hatırlatan sloganda dediği gibi, bu daha başlangıç!