1 Mayıs’ta sağlık uyarıları

Gösteri Kontrol Ajanlarına (Biber gazı, vb.) Maruz Kalmak

Gaz saldırısının en etkin tedavisi önlem almaktır. Uzun giysiler, ağız ve burunu kapatan maskeler ile gözlük kullanımı kimyasal gaz maruziyetini azaltacaktır. Maruz kalındıktan sonra acının azalmasındaki en önemli etken ise zamandır, ancak bebek şampuanı ile yıkanmak, Talcid-Rennie solüsyonlarının uygulanması acıyı azaltabilir.

·      Gaza maruz kalındı ise ortamdan hızlıca uzaklaştırılmalıdır.

·      Eğer açık yarası varsa yara bol su ile yıkanıp (eğer varsa ılık sabunlu su ile) etrafı tentürdiyot ile silinmeli ve kapatılıp sarılmalıdır.

·      Eğer açık kanayan bir yarası varsa yara üzerine bir kaç dakika direk bası uygulanarak kanama durdurulmalıdır (Yukarıdan boğma ile turnike artık önerilmemektedir). Kafatası ve yüz bölgesindeki kanayan yaralara ise şiddetli bası yapılmamalıdır.

·      Eğer burun kanaması var ise her iki burun kanadının kemiksiz yerinden bası uygulanarak kanama kontrol altına alınmalıdır, kafa geriye çekilmemelidir.

·      Göze Maruziyet: Biber gazına maruz kalındığında gözyaşı üretimini arttırmak için sık sık göz kırpmalı ve yapılabiliyorsa gözler hızla ve bol suyla ya da %0.9’luk sodyum klorür ile en az 15 dakika süreyle yıkanarak kimyasal madde gözden uzaklaştırılmalı, maruz kalan gözde kontakt lens var ise hemen çıkartılmalıdır. Şikayetler uzun süre devam edecek olursa göz hekimine başvurulmalıdır.

·      Solunum Yoluyla Maruziyet: Solunumsal şikayetleri olan hastalar öncelikle gazlı ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ventolin, combivent gibi ilaçlar hekim kontrolü olmadan rastgele kullanılmamalıdır. Çok hızlı nefes alıp verenler veya nefes verirken ıslık çalar gibi ses çıkaranlar ivedilikle hastaneye ulaştırılmalıdır. Yine göğüs ağrısı-çarpıntısı ve bilinç değişikliği olan hastalar hızlıca hastaneye ulaştırılmalıdır.

Kafa Travması

Bilincin bulanmasına/kapanmasıyla sonuçlanan her olay mutlaka hekim değerlendirmesi gerektirir. Bu nedenle, bilinç bozukluğu/kapanıklığı, kafa travması olan ya da sara nöbeti geçiren bir hasta ile karşılaştığınızda mutlaka 112’yi arayın veya hastanın en yakın sağlık merkezine güvenli bir şekilde naklini sağlayın.

·      Bilinci bulanık veya kafa travması olan hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin.

·      Baş ve boyun bölgesindeki yabancı cisimleri kendiniz çıkarmaya çalışmayın, yabancı cismi hareket etmeyecek şekilde sabitleyip, en yakın sağlık merkezine başvurun.

·      Kafa travması olan hastanın kusma meyli vardır. Koma pozisyonu hastanın kusması halinde mide içeriğinin akciğerlere kaçmasını önlemesi açısından hayati öneme sahiptir, es geçmeyin.

Bunun dışında; göğüs ve karın bölgesine alınan künt darbeler hekim değerlendirmesi gerekir. Bu bölgelerde yabancı cisim batması söz konusu ise, yabancı cisim çıkarılmadan hareket etmeyecek şekilde sabitlenip en yakın acil servise başvurulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir