Görme bozuklukları: ‘Çok okumak’tan değil yoksulluktan!

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 253 milyon insan görme bozukluğu ile yaşıyor. Dünya nüfusu arttıkça ve yaşlandıkça bu sayının daha da artacağı öngörülüyor, oysaki tüm görme bozukluklarının yaklaşık %80’i tedavi edilebilir veya önlenebilir.

190 ülkede yapılan yeni bir çalışma, düşük sosyoekonomik düzey ile görme bozukluğu sıklığının orantılı olduğunu gösterdi. Bu orantı, sağlık hizmetlerinin gelişmişlik düzeyi, kirliliğe maruziyet ve genel yaşam standartları gibi birçok etkene bağlı olabilir.

Johns Hopkins Halk Sağlığı Enstitüsü’nde profesör olarak çalışan ve Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nde basın sözcülüğü görevini yürüten Alfred Sommer  “Bu çalışma uzun süredir tahmin ettiğimiz bağlantıyı bize kanıtladı. Gelişmemiş ülkelerdeki insanlar zengin ülkelerdekine oranla çok daha fazla görme problemi yaşıyor çünkü gelişmiş ülkelerde yaşayanlar ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabiliyor.” diyor.

JAMA Oftalmoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, orta ve ciddi seviyede görme bozukluğu yaşayanlardan toplanan veriler, ülkelerin gayrisafi milli hasılaları ve insani gelişmişlik endeksindeki sıralamaları ile karşılaştırıldı. Daha fazla sağlık harcaması yapılan ülkelerde gerçekten de görme bozukluğu ve körlük sıklığının daha az olduğu gösterildi. Buna ek olarak sağlık harcamalarının hastanın kendi cebinden karşılandığı ülkelerde de kamu tarafından karşılananlara göre daha yüksek sıklıkta görme bozukluğu ve körlük görüldüğü tespit edildi.

Görme kaybı olanların %89’u düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşarken görme bozukluğu sıklığının eğitim seviyesiyle de ters orantılı olduğu bulundu.

İngiltere menşeili AMD (Age Related Macular Degeneration) derneğine göre görme kaybının 2010 yılında dünya çapındaki maliyeti 3 trilyon dolar olurken; Uluslarası Oftalmoloji Konseyi Başkanı Hugh R. Taylor’a göre, bu alanda yapılan sağlık harcamaları, görme kaybının azaltılmasının ekonomiye yapacağı katkı ile misliyle telafi edilebilir.

 

Kaynak: https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2657207

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir