“Aşk” mı “Para” mı? Hangisi daha çok yaşatır?

Kanser kaynaklı ölümler ele alındığında evliliğin koruyucu etkisi olduğu artık iyi bilinen bir gerçek halini almış durumda. Birçok çalışmada evli kanser hastalarının kanser türlerine özgü mortalite oranlarından evli olmayanlara göre daha az etkilendikleri gösterilmiş.

Ama bu faydanın arkasındaki mekanizma henüz netleşmiş değil. Evlilikten kaynaklanan faydanın ana sebebinin ne olabileceğine dair iki fikir var; “sosyal destek” ya da “maddi destek”.

Daha az çalışılan başlık olan maddi desteği araştırmak için Kaliforniya Üniversitesinde Kanser Merkezi araştırmacısı Dr. Martinéz 2000 ile 2009 arasında en yaygın 10 kanser türünden birinin tanısını almış 700,000 hastanın bilgilerini inceleyen bir çalışmaya başkanlık etmiş.

Bu ekip hastaların medeni durumunu ve kayıt sırasında değişken olan sosyoekonomik çevre(statü)  ve sigortalılık durumunu ekonomik belirleyen olarak tanımlamış. Tahmin edilebildiği gibi evli olmayan kadın ve erkeklerin ölme ihtimalleri evli olanlara göre daha yüksek bulunmuş.

Evli olmayan kanser hastası erkekler için ölüm riski evli olanlara göre %29 , kadınlarda ise bu riskin %17 daha fazla olduğu hesaplanmış. Araştırmacılar analizlerini sosyoekonomik faktörlere uyarladıklarında sonuçlar çok az değişkenlik gösterip erkeklerde % 22 kadınlarda %15 olmuş. Her 10 kanser türünde bu parametreler incelendiğinde benzer çıktılar alınmış. Evli olmayanlardaki kötü sağ kalım oranının ekonomik kaynaklar arasındaki farkla minimal açıklanabilir olduğu sonucuna varılmış.

“Evliliğin hayatta kalıma faydasının erkeklerde daha fazla olması altta yatan mekanizma açısından önemli ipuçları sağlayabilir. Erkeklerin ve kadınların evlilikten kazançları birbirinden farklı gibi görünüyor. Kadının faydası daha finansal iken erkeğin ki daha sosyal. Ayrıca bazı çalışmalar daha sağlıklı yaşam alışkanlıklarının genellikle evliliklere eşlik ettiğini ve bunlardan yine erkeklerin daha karlı çıktığını gösteriyor”

Sosyoekonomik ve sigortalılık durumları kontrolü sonrasında bile erkeklerin sağ kalım avantajına sahip olması, toplumsal –sosyal faktörlerin öneminin altını çiziyor.

Toplumsal ya da sosyal desteğin kanser hastaları arasındaki sağ kalım farkının nedeni olabileceğinden bahseden başka bir çalışma daha mevcut (J Clin Oncol. –2013;31:3869-3876) 700,000’den fazla kanser hastasının bilgilerinin analizi, evli olmayan hastaların tedavi altındayken metastaz ve ölümle karşılaşma risklerinin arttığını göstermiş.

Harvard Radyasyon Onkoloji Programı Şefi ve bahsedilen çalışmanın ilk yazarı Dr. Ayal Azar makaleleri ilk yayınlandığında yaptığı açıklamada “Bizim datalarımız evliliğin bir iyileştirme etkisi olduğunu belirtiyor. İncelediğimiz her kanser türünde sonuçlarımız tutarlı. Eşlerden gelen manevi desteğin sağ kalımda göze çarpan bir artışa neden olduğunu düşünüyoruz. Eşler genellikle doktor randevularında hastalara eşlik ediyor, tedavi ve önerileri anladıklarından emin oluyorlar.”

Bu çalışmaya provokatif bir yazı eşlik ediyor “Kanser tedavisinde evlilik, kemoterapi kadar koruyucu”. Melbourne Üniversitesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Dr.David W. Kissane “Bizler bir başkasıyla bağlantı kurmaya, onunla hayatın en önemli ve tatmin edici anlarını paylaşmaya meyilli hatta buna doğru sürüklenen kabile insanlarıyız. İlaçlar birbirine benzer yaklaşımlar gerektirirken iyileşme hem aile hem hasta merkezli olmayı gerektiriyor.


Kaynak: http://www.medscape.com/viewarticle/861869

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir