Biz Kimiz?

Halkın Doktorları, bir grup sağlık emekçisi ve öğrencisinin bir araya gelmesiyle Ocak 2013’te yola koyuldu. Çeşitli yayın kuruluşlarında sağlık sistemi üzerine düzenli olarak yazılar yayınlamaya başladı. AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte, hızla piyasalaştırılan sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarının felç olması, bu piyasalaşmanın toplum sağlığında yarattığı olumsuz etkiler ve tehlikeler üzerine çalışmalar yaptı. Sağlık hizmet sunumunda hızla örgütlenen gericilik, savaş koşullarının toplum sağlığında yarattığı yıkıcı etkiler, sağlık hizmetlerinde giderek artan cepten ödemelerin yarattığı tehlike ve sorunlar, sağlık hizmetlerinde eşitsizlikler, sağlıkta artan şiddet Halkın Doktorları’nın temel çalışma başlıklarını oluşturdu. Haziran Direnişi’nde revirlerinin kurulması ve idame ettirilmesi, ilk yardım eğitimi, sistematik şiddetin reddedilmesi, şiddete uğrayan direnişçilerin rehabilitasyonu ve ilgili bilimsel verilerin derlenmesi başlıklarında çalışmalar yaptılar.

Halkın Doktorları, Haziran kuşağı diye tabir ettiğimiz, direniş günlerinde halkın gözüne talcid sıkan genç kuşaktan sağlıkçıların, AKP döneminin başından bu yana direnen emektar sağlıkçılar ile bir araya gelmesiyle tekrar ayağa kalkıyor.

Halkın Doktorları kamucu bir sağlık sisteminin oluşturulması, şarlatanlık ve hurafeden uzak tam anlamıyla bilimsel bir tıp yaklaşımının geliştirilmesi, halkın sağlığıyla doğrudan bağlantılı olan toplumsal yaşamdaki eşitsizliklerin ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması için çalışmaya devam ediyor.